Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Projecten

Onderstaand overzicht geeft een dwarsdoorsnede van de projecten waarbij we middels onze advisering betrokken zijn:

 • Ruimte voor de Rivier, Rivierverruimingsproject Overdiepse Polder:
  Advisering diverse eigenaren t.b.v. reconstructie bedrijven.
 • Woningbouwproject 'Hoef en Haag' (gemeente Vianen):
  Planschaderisico-analyse, Wet voorkeursrecht gemeenten, grondverwerving.
 • Randweg Zundert:
  Advisering particulieren bij (minnelijke) onteigening.
 • Veldhoven, Zilverackers, Zilverbaan:
  Advisering diverse eigenaren bij verkoop aan gemeente ter voorkoming onteigening.
 • Vlijmen Centrumplan:
  Advisering particulieren.
 • Herontwikkeling 'De Riethorst' te Geertruidenberg:
  Uitvoering planschaderisicoanalyse t.b.v. iniitatiefnemers (bouwcombinatie).
 • De Overhoeken Tilburg:
  Advisering diverse agrarische (ondernemers en particulieren) bij verkoop aan gemeente en marktpartijen.
 • Randweg Bladel:
  Advisering particulieren bij verkoop ter voorkoming van onteigening in het kader van nieuwe randweg rond Bladel.
 • Woningbouwplan De Afhang te Horst (Horst aan de Maas):
  Advisering grondeigenaren bij initiatief tot zelfrealisatie.
 • Eersel, Markt:
  Advisering en begeleiding bij totstandkoming herontwikkeling centrumlocatie.
 • Eersel, Wintelre:
  advisering en begeleiding bij herontwikkeling centrumlocatie.
 • Zandwinlocatie Meershof:
  Taxatie grondpositie exploitant.
 • Noorderbrug, Maastricht:
  Advisering eigenaren bedrijfspanden in het kader van onteigeningsprocedure.
 • Stadhouderspark Vught:
  Taxatie en advisering t.b.v. ontwikkelaar inzake WOZ-bezwaarprocedure (onroerende zaak belasting, OZB).
 • Buitengebied Haaren (NB):
  Advisering pachtontbinding. 
 • Beek en Donk (gemeente Laarbeek):
  Herbestemming agrarische bedrijfslocatie naar woningbouw met behulp van Landschapsinvesteringsregeling (LIR). 

Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u