Home
Aanbod
Kantoor
Nieuws
Sitemap

Kwaliteitsborging

Borging van de kwaliteit van onze diensten en medewerkers vindt ondermeer plaats door het lidmaatschap van de volgende brancheorganisatie(s) en certificerende instellingen:

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)

Logo NVR Alle rentmeesters binnen het kantoor zijn op persoonlijke titel (aspirant) lid van deze vereniging. Haar leden onderwerpen zich middels een beëdiging voor de Rentmeesterskamer aan een gedragscode en houden zich middels een systeem van permanente educatie binnen de NVR op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Logo NRVT Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur. Alle medewerkers van Van der Heijden Rentmeesters zijn op persoonlijke titel geregistreerd als vastgoedtaxateurs in een of meerdere van de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Het NRVT kent een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Onze taxateurs werken volgens de erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de vier kamerreglementen en onderwerpen zij zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

VastgoedCert

VasgoedCert De Stichting VastgoedCert ziet sinds de afschaffing van de makelaarstitel toe op de vakbekwaamheid van vastgoedtaxateurs en makelaars. Met het instellen van het NRVT ziet VastgoedCert met name toe op de nakoming van de vakbekwaamheidseisen en de gedrags- en beroepsregels van Makelaars in onroerdende zaken.

Alle rentmeesters zijn ingeschreven in een of meerdere deskundigenkamers van VastgoedCert.

Van der Heijden Rentmeesters is vertegenwoordigd in de volgende kamers.

  • Landelijk Vastgoed
  • Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Wonen

Stichting DOBS

De stichting heeft tot doel een register van personen samen te stellen van deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden, ten einde potentiële opdrachtgevers een pool van deskundigen aan te bieden. De stichting bevordert en bewaakt deze deskundigheid van de geregistreerden. Middels het stellen van toelatingscriteria en een systeem van Permanente Educatie.

De stichting Register DOBS is een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van de NVR, de onteigeningsadvocatuur, de makelaardij en de rijksoverheid. VastgoedCert is adviseur van het bestuur. De stichting is opgericht op 10 november 2014.

De toelating tot het register is op aanvraag en staat open voor hen die lid zijn van een beroepsorganisatie met tuchtrecht. De aanvrager wordt beoordeeld op kennis en ervaring aan de hand van vastgelegde toelatingscriteria. De toelatingsbeslissing ligt bij de Commissie van Toelating van de stichting.

Bart van Oers en Marco Roosen zijn op basis van hun deskundigheid toegelaten tot het register.


Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Blokjes
Ruimte voor u